Badania satysfakcji użytkowników systemów Comarch ERP

Szanowni Państwo,
W przeprowadzonych niedawno badaniach satysfakcji użytkowników systemów Comarch ERP wzięło udział aż 2 279 respondentów. W ankietach Comarch poprosił między innymi o to, aby użytkownicy określili swój poziom zadowolenia z systemów. Zbadano także, ilu spośród nich poleciłoby je innej firmie.

  • 87% ankietowanych pozytywnie oceniło doświadczenia z pracy z wykorzystaniem oprogramowania Comarch ERP.
  • Aż 83% uczestników ankiety odpowiedział TAK na pytanie, czy poleciłoby system innej firmie.

Zapytano również klientów, w jakim stopniu systemy Comarch ERP spełniają ich oczekiwania pod względem ergonomii, niezawodności i zakresu funkcjonalnego, a także obsługi zmian w przepisach. Tu także Comarch ma powody do zadowolenia, gdyż pozytywne oceny wymienionych aspektów użytkowania wahają się pomiędzy 90 a 91%. 

Użytkowanie systemów wiąże się z wymiernymi korzyściami, które także zostały potwierdzone przez klientów.

Zobacz jak bardzo, według opinii użytkowników, systemy Comarch ERP pomagają usprawniać procesy firmowe

Respondenci określili średni poziom korzyści, jakie odnotowali w związku z użytkowaniem systemów Comarch.Najważniejsze z nich prezentujemy na diagramie.