Comarch ERP XL logo

2023.2 Comarch ERP XL Nowa wersja

2023.2 Comarch ERP XL Nowa wersja. już dostępna!
Dodaliśmy blisko 220 nowych funkcjonalności w różnych obszarach biznesowych.

Szczególną uwagę chcemy zwrócić na wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) w procesach optymalizacji zatowarowania, prognozowania zakupów oraz windykacji.

Comarch OCR rozpoznaje faktury w języku angielskim, a na wydruku faktury w formacie sPrint można prezentować kod QR do przelewu. Jego zeskanowanie za pomocą aplikacji bankowej automatycznie utworzy przelew z wypełnionymi danymi.

Cały czas wprowadzamy zmiany dotyczący obsługi KSeF, przede wszystkim obsługując nowe parametry i poszerzając zakres wymienianych danych. 

W produkcji dodaliśmy zmiany ergonomiczne na dokumencie PP (plany produkcji), a w księgowości znacząco została podniesiona wydajność w przypadku obsługi bardzo dużej ilości (powyżej 1 mln) kont.

Z poziomu Comarch POS można rejestrować dostawy zewnętrzne PZ i wystawiać dokumenty reklamacji.

W celu jeszcze większej automatyzacji w zakresie współpracy z przewoźnikami i kurierami zachęcamy do korzystania z Comarch Shipping – dodaliśmy w Comarch ERP XL obsługę wielu paczek w ramach jednego zlecenia przesyłki. 

Szczegółowy wykaz wszystkich zmian wprowadzonych w 2023.2 Comarch ERP XL można znaleźć pod poniższym linkiem: