Comarch sPrint

2023.1 Comarch sPrint Nowa wersja

Comarch sPrint wersja 2023.1

2023.1 Comarch sPrint Nowa wersja już dostępna.

Najważniejsze zmiany?

  • skalowalność obrazu,
  • możliwość definiowania miary wyliczanej w oparciu o dane źródłowe,
  • funkcja umożliwiająca formatowanie liczb/dat na poziomie: miary wyliczanej, widoczności warunkowej oraz formuły kodu,
  • funkcja umożliwiająca numerowanie wierszy,
  • opcja: Pokazuj sekcję na jednej stronie w trybie podglądu i na wydruku.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch sPrint 2023.1