2023.0.1 Comarch DMS Nowa wersja

Comarch DMS: Baza wiedzy na temat programu - https://pomoc.comarch.pl/dms/

2023.0.1 Comarch DMS Nowa wersja już dostępna.

Najważniejsze zmiany?

  • integracja z Comarch sPrint: możliwość tworzenia własnych wydruków i list wydruków z Comarch DMS oraz propozycje nowych, gotowych wydruków: Książka nadawcza na pocztę, Historia zmian na dokumencie;
  • połączenie Comarch OCR z modułem Repozytorium przez punkt automatycznego generowania dokumentów (ACD): opcja masowego dodawania dokumentów do Repozytorium; możliwość wyszukiwania dokumentów na podstawie przetworzonej wcześniej treści;
  • udogodnienia dla administratora systemu: nowy instalator wersji webowej przy współpracy z Comarch ERP XL i Optima a także dla wersji Standalone, opcja eksportu i importu definicji punktów ACD, wprowadzenie nowych oznaczeń na definicji schematu obiegu;
  • nowa licencja Comarch DMS Lite tj. pełna funkcjonalność systemu z ograniczeniem do 2 obiegów i 50 kontrolek per obieg. Polecana dla klientów, którzy nie korzystali wcześniej z Comarch DMS.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch DMS 2023.0.1