Comarch ERP XL

2023.0 Comarch ERP XL Nowa wersja

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu Comarch ERP XL w wersji 2023.0. Dodaliśmy niemal 200 nowych funkcjonalności w różnych obszarach biznesowych.

ZMIANY W COMARCH ERP XL 2023.0, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

 • Integracja ze środowiskiem produkcyjnym KSeF, a co za tym idzie możliwość eksportu faktur i ich korekt. Przypominamy, że już od wersji 2022.1 (udostępnionej w lipcu 2022 r.) można sprawdzić komunikację ze środowiskiem Demo KSeF. 
 • W produkcji dodaliśmy możliwość zatrzymywania (pauzy) uruchomionych operacji i związane z tym odpowiednie automatyczne wyliczanie czasów rozliczeniowych, a także wprowadzamy opcję kalkulacji kosztów (na dokumencie KLK) dla różnych wielkości partii produkcyjnych. Pojawiło się wiele usprawnień pozwalających na zachowanie warunków handlowych pozycji podczas kopiowania ofert i zamówień oraz nowe kolumny na listach dokumentów. 
 • Na potrzeby POS wprowadziliśmy kontrolę limitów kredytowych oraz obsługę zamienników i towarów powiązanych
 • W obszarze sprzedaży i księgowości dodaliśmy szereg formularzy i funkcjonalności, które pozwalają przygotować deklarację VIU-DO do rozliczenia podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (WSTO) oraz szczególnej procedury unijnej VAT-OSS
 • Dzięki poszerzeniu zakresu integracji z Comarch Apfino, bezpośrednio z systemu można zlecać do faktoringu wysłane wcześniej faktury (od kilku wersji jest możliwość przekazania także do windykacji). 
 • Przypominamy, iż dostępna jest także integracja i obsługa nowego silnika wydruków Comarch sPrint wraz z przykładowymi wydrukami.
 • Z każdą wersją dodajemy nowe funkcjonalności, usprawnienia oraz poszerzamy zakres danych na potrzeby współpracy z Comarch Shipping i WMS w celu jeszcze lepszej obsługi procesów magazynowych i logistycznych.
 • Wersja 2023.0 to kontynuacja rozwoju współpracy z nową platformą Wszystko.pl, której premiera planowana jest na II-gi kwartał 2023r.

Dwukierunkowa komunikacja pozwala m.in. na wymianę danych słownikowych oraz odzwierciedlenie i odpowiednie zarządzanie i katalogowanie towarów zgodnie z drzewem kategorii dostępnym na platformie, a także na szybkie wystawienie oferty produktowej.
Już kilka tysięcy firm zdecydowało się wystawić swoje produkty na Wszystko.pl. Zachęcamy do rejestracji na portalu i przystąpienia do grona sprzedawców.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch ERP XL do wersji 2023.0:

Jednocześnie informujemy, że w 2023 roku planowany HARMONOGRAM Nowych Wersji ERP XL przedstawia się następująco:

 • 2023.1: Luty 2023 
 • 2023.2: Czerwiec 2023 
 • 2024.0: Grudzień 2023

Ponadto pojawiać się także będą ewentualne korekty dat i wersji związane np. ze zmianami w przepisach.
O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować bieżąco.

Z okazji Nowego Roku życzymy Państwu wszelkiej pomyślności!