Zmiany w przepisach – PIT-8C i PIT-11 za 2018 r. trzeba przygotować i wysłać do 31 stycznia 2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania pit 11

Jak wynika z ustawy z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, płatnicy w 2019 r. będą mieli mniej czasu na przygotowanie i wysłanie do urzędów skarbowych PITów za 2018 r. Od 2019 r. nie będzie ponadto możliwości przesyłania do urzędów skarbowych papierowych wersji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 i PIT-8C.

PIT-11 i PIT-8C za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.

Ministerstwo Finansów przewidziało skrócenie od 2019 r. terminu, w którym płatnicy (np. pracodawcy) mają obowiązek przygotowywać najbardziej popularne informacje podatkowe. Obecnie termin ten w stosunku do PIT-4R i PIT-8AR to koniec stycznia. Tak samo jest w przypadku PIT-11 i PIT-8C przekazywanych w formie papierowej.

Płatnik (z wyjątkiem biur rachunkowych) rozliczający nie więcej niż 5 podatników ma w aktualnym stanie prawnym obowiązek wysłać PIT-11 i PIT-8C:

  • do właściwego urzędu skarbowego – w formie papierowej – do końca stycznia roku następującego po danym roku, zaś elektronicznie – do końca lutego roku następującego po danym roku;
  • do podatnika: do końca lutego roku następującego po danym roku.

Biura rachunkowe (niezależnie od ilości osób rozliczanych) i płatnicy rozliczający więcej niż 5 podatników wysyłają aktualnie PIT 11 i PIT-8C do właściwego urzędu skarbowego (elektronicznie) i podatnika (papierowo lub elektronicznie)  do końca lutego roku następującego po danym roku.

Termin na przesłanie PITów do podatników (np. pracowników czy zleceniobiorców) pozostaje natomiast bez zmian, czyli nadal przypada on na koniec lutego roku następującego po danym roku.

Wysyłka wyłącznie elektronicznie

Zgodnie z przywołaną ustawą, począwszy od sporządzanych za 2018 r. deklaracji i informacji podatkowych takich jak PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-8C ostatecznie wyeliminowana została możliwość przesyłania ich do urzędów skarbowych w formie papierowej. A zatem w 2019 r. trzeba je wysyłać do fiskusa wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

źródło: serwiskadrowego.pl