Pracownicze Plany Kapitałowe dla sektora MSP

Zmiany w przepisach

Na firmach ciąży sporo zadań związanych z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych. Podstawowe to określenie osób, które się kwalifikują do programu, określenie potrzeb kadrowych, zastanowienie się, czy firmę stać na wpłaty dodatkowe. Wreszcie oszacowanie kosztów wdrożenia i obsługi systemu informatycznego, a także zapoznanie się z ofertami instytucji finansowych.

W lipcu ub. roku do Pracowniczych Planów Kapitałowych przystąpiły największe firmy. W styczniu rozpoczął się kolejny etap wdrożenia tego powszechnego programu oszczędzania- do PPK dołączyły średnie firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników. Od 1 lipca PPK obejmie firmy małe – zatrudniające od 20 do 49 pracowników. Termin ostatniego etapu to 1 stycznia 2021, wtedy do Pracowniczych Planów Kapitałowych przystąpią pozostali pracodawcy i jednostki sektora finansów publicznych.

Do PPK automatycznie zapisywane są osoby, od których odprowadzane są składki emerytalno-rentowe, tj. pracownicy w wieku 18-55 lat. Na własny wniosek do programu mogą dołączyć osoby w wieku 55-70 lat. Uczestnictwo w programie jest powszechne, ale dobrowolne – w każdej chwili można się z niego wypisać.

Na swoje konto w PPK pracownik przeznacza najczęściej 2 proc. wynagrodzenia brutto miesięcznie, może też zdecydować o dodatkowej wpłacie w wysokości do 2 proc. wynagrodzenia. Obowiązkowa wpłata po stronie pracodawcy to 1,5 proc., dodatkowo można zwiększyć tą wpłatę o kolejne 2,5 proc. Ponadto państwo na powitanie przelewa pracownikowi 250 zł, a następnie raz do roku 240 zł.

Dlaczego warto zadbać o systemy informatyczne do obsługi PPK?

Skorzystanie z systemu do obsługi PPK znacząco ułatwi firmie uporanie się z obowiązkami, wynikającymi z powyższych regulacji. System informatyczny będzie ewidencjonować uczestników, obliczy wpłaty i przekaże środki, poinformuje użytkownika o konieczności przesłania korekty, będzie przesyłać dane na linii pracodawca – instytucja finansowa, a także zgromadzi i będzie archiwizować wszelkie materiały dotyczące PPK.

Jak aplikacja Comarch PPK pomaga w obsłudze programu?

Aplikacja umożliwia obsługę PPK samodzielnie przez pracodawcę lub za pośrednictwem biura rachunkowego. Warto wiedzieć, że jest ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale może też działać samodzielnie lub z systemami innych producentów. Ponadto aplikacja rejestruje uczestników, nalicza i ewidencjonuje składki, a także przekazuje je do instytucji finansowej.

Więcej o aplikacji Comarch PPK dowiesz się tutaj.