Nowa wersja – e-Sprawozdania finansowe 2019.1.0

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja e-Sprawozdania finansowe 2019.1.0

Nowa odsłona systemu e-Sprawozdania umożliwia import sprawozdań finansowych z programów Comarch.

Aplikacja umożliwia utworzenie pełnego sprawozdania finansowego składającego się z:

  • wprowadzenia do sprawozdania finansowego
  • bilansu
  • rachunku zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym)
  • zestawienie zmian w kapitale własnym
  • rachunku przepływów pieniężnych (w wariancie pośrednim lub bezpośrednim)
  • ustrukturyzowanej kalkulacji podatku dochodowego
  • pozostałych not i objaśnień

Umów się na aktualizację aplikacji e-Sprawozdania.