Nowa wersja Comarch ERP Optima 2021.5.1

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2021.5.1. 

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim nowe funkcje związane z pakietem VAT e-commerce, dostosowanie deklaracji ZUS ZUA i ZUS ZZA, PIT-8AR i PIT-4R, CUK(2).

Najważniejsze zmiany w nowej wersji:

 • Wprowadzono nowe funkcje związane z pakietem VAT e-commerce. Zmiany obejmują nowe stawki VAT dla kontrahentów unijnych, kartę kontrahenta oraz pozycje cennika, synchronizację z Comarch e-Sklep, jak również sposób wystawiania Faktur Sprzedaży w module Handel oraz ewidencjonowania dokumentów w Rejestrze VAT sprzedaży.
 • Dostosowanie deklaracje ZUS ZUA i ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021 r.
 • Dodano możliwość wysyłki do systemu e-Deklaracje deklaracji PIT-8AR i PIT-4R obowiązujących za rok 2021.
 • Dodano możliwość utworzenia i wysyłki deklaracji dotyczącej opłaty od środków spożywczych wg wzoru CUK(2).
 • Wprowadzono mechanizm sugerujący użytkownikowi które dokumenty wystawiane w programie ręcznie mogą być generowane automatycznie za pomocą funkcji faktur cyklicznych.
 • Dodano możliwość uwarunkowania księgowania dokumentów według wskazanych kodów JPK_V7.
 • Udostępniono możliwość seryjnego importu rachunków bankowych dla zaznaczonych kontrahentów z wykazu podatników VAT.
 • Dodano powiadomienia dla pracowników Biur Rachunkowych o wiadomościach od Klientów, które zostały przesłane na portal iKsięgowość24.
 • Umożliwiono przenoszenie do Rejestru VAT dokumentów z modułu Handel łącznie z powiązanymi dokumentami z Biblioteki dokumentów.
 • Wprowadzono funkcje kontrolujące poprawność danych wysyłanych do Comarch e-Sklep.
 • Dodano nowe wydruki Eko paragonów i zwrotów do paragonów.
 • Wprowadzono możliwość seryjnej fiskalizacji dokumentów.
 • Umożliwiono naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego dla pracowników młodocianych.
 • Umożliwiono wyliczanie stażu pracy z wyłączeniem pokrywających się okresów nauki i zatrudnienia.
 • Umożliwiono naliczanie własnych elementów będących przychodem z tytułu PPK dla umów cywilnoprawnych

W aplikacji Analizy BI

 • W Kadrach i Płacach rozwinięto obszary tj. historia zatrudnienia, rodzina, czas pracy w podziale na projekty.
 • Obszar Handel został rozwinięty m.in. o raporty dotyczące zamienników towarów, średnich ceny, stałych ceny, przeliczania jednostek pomocniczych.
 • W obszarze Magazyny, m.in. stany magazynowe z uwzględnieniem receptur, jednostki pomocnicze, rezerwacje ze stanami magazynowymi.
 • Sumarycznie dodano 17 nowych raportów standardowych, 14 wymiarów i 10 miar.

Zachęcamy do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2021.5.1

Poniżej udostępniamy również link do Nowości i zmian w poprzednich wersjach programu.