Nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1!

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim nowe wzory formularzy deklaracji księgowych oraz dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych. To również nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach między innymi:

 • Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(27) z załącznikami: CIT-8/O(14), CIT-D(6). CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(5) na nowych formularzach obowiązujących dla okresu obrachunkowego zaczynającego się po 31.12.2017r.
 • Dodano możliwość naliczenia deklaracji: VAT-7(19), VAT-7K(13) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od stycznia 2019 roku wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-37(25) do systemu e-Deklaracje.
 • Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2019 roku (DZ. U. poz. 301), zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów, umożliwiono na zgłoszeniu SENT oznakowanie odpadów przewożonych towarów sześciocyfrowym kodem odpadu.
 • Dostosowano wysyłanie deklaracji AKC-WW do nowych schem udostępnionych na portalu PUESC.
 • Umożliwiono wykazywanie na deklaracji ZUS RPA informacji o okresach pracy nauczycielskiej.

Nowości i zmiany – Kadry i Płace

 • Aktualizacja wskaźników obowiązujących od 01.03.2019 oraz 01.04.2019 (przeciętne miesięczne wynagrodzenie, minimalna stawka uczniów, najniższa emerytura, wskaźnik waloryzacji),
 • Zmieniono wysokość kwot wolnych od potrąceń dla zasiłków ZUS,
 • Umożliwiono generowanie deklaracji ZUS RPA dla nauczycieli,
 • Umożliwiono eksport sprawozdania GUS Z-12,
 • Wprowadzono zmiany w generowaniu deklaracji ZUS RPA.,
 • Obsłużono import e-zwolnień w przypadku, gdy w pliku znajdowały się dodatkowe cudzysłowy w pierwszej kolumnie oraz w nazwie przychodni.

Nowości i zmiany – Księgowość

 • Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(27) z załącznikami: CIT-8/O(14), CIT-D(6), CIT‑ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(5) na nowych formularzach obowiązujących dla okresu obrachunkowego zaczynającego się po 31.12.2017 r. wraz z ich wydrukiem, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera,
 • Dodano możliwość naliczenia deklaracji VAT-7(19) oraz VAT-7K(13) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od stycznia 2019 roku wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera,
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-37(25) do systemu e-Deklaracje,
 • Udostępniono możliwość naliczania deklaracji VAT-7(19) oraz VAT-7K(13) obowiązujących za okresy od stycznia 2019 wraz z możliwością ich podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Pulpitu Menadżera,
 • W pozycji zestawienia księgowego w polu Element e-Sprawozdania umożliwiono usunięcie automatycznie przypisanego symbolu pozycji e-Sprawozdania Finansowego,
 • Zaliczka na CIT-8(21) oraz deklaracja CIT-8(26 i 27).Zmodyfikowano sposób wyliczenia kwoty w poz. 93 Podstawa opodatkowania oraz 94 Strata.
 • Umożliwiono odliczenie kwoty strat z lat ubiegłych w przypadku wystąpienia dochodów z jednego źródła (tylko kapitałowych bądź tylko pozostałych) i dochodów wolnych z innego źródła niż wykazane dochody w wartości przewyższającej wartość tych dochodów.
 • Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji VAT-7(15) oraz VAT-7K(9),
 • W przypadku transakcji krajowych – podatnikiem jest nabywca wprowadzonych do rejestru VAT zakupu w stawce NP oraz z zaznaczonym parametrem Podatnik VAT czynny, dokument wewnętrzny sprzedaży generowany jest z datą obowiązku podatkowego zgodną z datą zakupu,

Nowości i zmiany – Handel z magazynem

 • Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2019 roku (Dz. U. poz. 301), zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu SENT, towary przewożone jako odpady należy oznakować sześciocyfrowym kodem odpadów,
 • Wysyłanie deklaracji AKC-WW zostało dostosowane do nowych schem udostępnionych na portalu PUESC,
 • Na zgłoszenie SENT można dodać maksymalnie dziesięć pozycji. Po dodaniu dziesiątej pozycji przycisk +
  Dodaj zostaje wyszarzony.

Współpraca z Comarch e-Sklep

 • W związku ze zmianami wprowadzonymi po stronie Comarch e-Sklep, wymagana jest zgodność pomiędzy wartościami atrybutów na kartotekach towarowych a wartościami na definicji (karcie) atrybutu. W przypadku gdy na towarze znajduje się atrybut typu lista oraz ma przypisaną wartość, która została usunięta lub zmieniona na definicji atrybutu, wówczas nie jest ona wysyłana do e-Sklep.