Nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.0.1 już dostępna

Z przyjemnością informujemy, że są już dostępne nowe wersje Comarch ERP Optima  2019.0.1 i Comarch HRM 2019.0.1.

Nowa odsłona systemu  Comarch ERP Optima 2019.0.1  to przede wszystkim wprowadzenie elektronicznych teczek pracowników  i dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych.

Ponad 110 nowości i ulepszeń, które producent wprowadził w nowej wersji sprawią, że praca z programem stanie się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

ZMIANY W NOWEJ WERSJI COMARCH ERP OPTIMA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PRZEPISACH:

 • Zaktualizowany został wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji VAT‑7(18) oraz VAT-7K(12) do systemu e-Deklaracje.
 • Wprowadzony został formularz deklaracji VAT-8.
 • Umożliwione zostało dodanie na jednym zgłoszeniu SENT wielu kodów CN i przypisanie im stawek VAT.
 • Wprowadzono funkcjonalność e-Teczki, która umożliwia prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.
 • Zaktualizowano druk ERP-7 do nowego obowiązującego wzoru.
 • Wprowadzono kontrolę limitu 182/270 dni dla zwolnienia chorobowego w obrębie okresu zasiłkowego.
 • Wprowadzono kontrolę wykorzystania urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych oraz podejmujących pierwszą pracę po upływie miesiąca pracy.

NOWOŚCI COMARCH ERP OPTIMA 2019.0.1, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

 • Umożliwiono zapisywanie wersji danych firmy z różnymi datami ich obowiązywania, tak aby na wydruku pojawiały się zawsze prawidłowe dane.
 • Dodano funkcję definiowania nazw plików z wydrukami generowanymi z programu.
 • Wprowadzono automatyczne pobieranie wskaźników z serwera Comarch podczas logowania do programu.
 • Dodano możliwość generowania opisu analitycznego na dokumentach handlowych (Dokument TaxFree, Dokument wewnętrzny sprzedaży, Dokument wewnętrzny zakupu, Paragony) oraz magazynowych (Kompletacja przyjęcie produktów, Kompletacja rozchód składników, Przesunięcia MM, Przyjęcie kaucji, Przyjęcie wewnętrzne, Przyjęcie zewnętrzne, Rozchód wewnętrzny, Wydanie kaucji, Wydanie zewnętrzne), a także księgowania wyżej wymienionych dokumentów według opisu analitycznego.
 • Wprowadzono usprawnienia w kreowaniu własnych oraz wzorcowych zestawień finansowych.
 • Umożliwiono dodanie dowolnej liczby działalności prowadzonych w formie ryczałtu (w tym również najmu) na formularzu kwot indywidualnych właściciela oraz umożliwiliśmy wyliczenie nowej zaliczki na PIT-28(13) uwzględniającej te nowe działalności.
 • Wprowadzono integrację z Pocztą Polską.
 • Wprowadzono możliwość zapisu Faktury Zaliczkowej do bufora.
 • Na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych umożliwiono zmianę kolejności pozycji metodą przeciągnij i upuść.
 • Rozbudowano funkcjonalność PKZP poprzez umożliwienie wypłacania pożyczek uzupełniających oraz edycję harmonogramu spłat.

NOWOŚCI COMARCH HRM 2019.0.1, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

 • Dodano w panelu powiadomień alerty o upływającym terminie ważności: badań okresowych, uprawnień (kwalifikacji) oraz oceny okresowej pracownika. Dodatkowo użytkownik jest informowany o udostępnionych dla niego wydrukach z bazy danych systemu Comarch ERP, dokumentach udostępnionych w Intranecie oraz ofertach pracy w ramach rekrutacji wewnętrznej.
 • Wprowadzono możliwość planowania urlopu opiekuńczego kp 188 z poziomu aplikacji.
 • Umożliwiono dodawanie załączników do delegacji.

WPROWADZILIŚMY NASTĘPUJĄCE FUNKCJE POSZERZAJĄCE INTEGRACJĘ Z ERP 4.0:

 • W module Analizy BI dodano nowe raporty, m.in.: Sprzedaż ze stanem magazynowym, Analiza ABC oraz Dokumenty PWP. Dodatkowo rozwinęliśmy raporty sprzedażowe i kadrowo-płacowe.
 • Anonimizacja danych. Rozszerzono współpracę z Comarch Mobile Sprzedaż o możliwość wysłania na urządzenie mobilne informacji o anonimizacji kontrahenta i/lub osoby kontaktowej (przedstawiciela) dokonanej w Comarch ERP Optima.
 • Split payment. Rozwijając współpracę z Comarch Mobile Sprzedaż wprowadzono funkcjonalność synchronizacji parametru split payment (na kontrahencie) pomiędzy aplikacjami.

Informujemy, iż w obecnych wersjach Comarch ERP Optima producent zakończył wspieranie drukarki FP600 ze względu na brak nowych sterowników i aktualizacji publikowanych przez producenta tego urządzenia. Dodatkowo, z końcem roku 2018 producent kończy wsparcie dla Windows Server 2008 i 2008R2 oraz SQL Server 2008 i 2008R2 – zmiana ta dotyczy zarówno Comarch ERP Optima, jak również Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum.