Nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.4.1

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.4.1.

NOWOŚCI COMARCH PPK 2019.4.1, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

  • Rozszerzony zakres automatycznej wymiany danych z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o możliwość przesłania korekty składek uczestnika PPK oraz informacji o wznowieniu uczestnictwa w PPK.
  • Wprowadzenie możliwości przesłania do instytucji finansowej (w formie pliku XML) informacji o zakończeniu zatrudnienia pracownika, automatycznym wznowieniu uczestnictwa w PPK oraz o zmianie danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK.
  • Wprowadzenie na karcie pracownika informację o numerze identyfikacyjnym nadawanym przez instytucję finansową oraz identyfikatorze ewidencji PPK nadawanym przez PFR.

Ponadto informujemy, że Comarch PPK umożliwia zawarcie online umowy o zarządzanie PPK z:

  • Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
  • AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
  • Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A..

W kolejnych wersjach aplikacji planowany jest dalszy rozwój integracji z powyższymi Instytucjami Finansowymi.

Aplikacja Comarch PPK zaktualizuje się automatycznie po uruchomieniu.