JPK_SF i JPK_VDEK – kolejne nowości w świecie księgowych

Digitalizacja podatków staje się faktem, z którym muszą się zmierzyć niemal wszystkie polskie przedsiębiorstwa. Obecnie jesteśmy w trakcie tych burzliwych zmian – oto jedne z nich: JPK_SF (znane również jako e-Sprawozdania Finansowe) oraz JPK_VDEK.

Wiemy już, jak działają e-Sprawozdania Finansowe – te zmiany weszły już w życie z dniem 1 października 2018. Inaczej sprawa wygląda przy JPK_VDEK, ponieważ Minister Finansów nie sprecyzował dotychczas struktur i zasad działania tego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przed kilkoma miesiącami pojawiały się sygnały, które mówiły o wejściu w życie JPK_VDEK od stycznia 2019 – realnie patrząc, termin ten staje się coraz mniej możliwy do zrealizowania.

e-Sprawozdania Finansowe – raporty zaszyte w elektronicznych ramach

E-Sprawozdania Finansowe rewolucjonizują sposób przesyłania rocznych sprawozdań finansowych do KRS – już nie będą to sprawozdania finansowe składane w papierowej formie, a w specjalnej strukturze logicznej oraz formacie zgodnym z wymogami Ministra Finansów, które w całości będą przesyłane przez internet.

Przepisy dotyczące JPK_SF weszły już w życie, lecz istotnym faktem jest, iż większość firm sprawozdania finansowego w nowej formie prześle dopiero w drugim kwartale roku 2019. Dlaczego? Zdecydowana większość przedsiębiorstw w Polsce posiada okres sprawozdawczy trwający 12 miesięcy, który jest zbieżny z rokiem kalendarzowym. Z kolei zgodnie z ustawą o rachunkowości, złożenie rocznego sprawozdania finansowego do KRS powinno odbyć się w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Zatwierdzenie natomiast powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zatem w wyjątkowo ekstremalnej sytuacji taki przedsiębiorca może złożyć swoje sprawozdanie finansowe do KRS nawet 15 lipca 2019. Lecz oczywiście przesłanie sprawozdania wielu przedsiębiorstw nastąpi znacznie szybciej – czy to z przyczyny przesuniętego okresu sprawozdawczego, czy wcześniejszego zatwierdzenia sprawozdania finansowego czy po prostu decyzji kierownictwa jednostki.
Co do samego wyglądu struktury e-Sprawozdania Finansowego – trzeba zwrócić uwagę na fakt, że część sprawozdania finansowego przesyłanego jako JPK_SF przybierze format skanu. Jest to wynik merytorycznej trudności ze stworzeniem struktury logicznej dla niektórych części sprawozdań finansowych – np. not, które trudno sparametryzować. Obowiązek sprawozdawczy dotyczy nie tylko sporządzenia i przesłania samego sprawozdania finansowego, ale również uchwał je zatwierdzających czy sprawozdania biegłego rewidenta z badania – z brzmienia przepisów wynika, że dokumenty te będą również składane w elektronicznej formie, przy czym nie zostanie dla nich stworzony dedykowany wzorzec, a zatem przyjąć należy, że będą one sporządzane i składane również w formie skanu.
Z istotnych udogodnień, które wnosi JPK_SF, warto wymienić przesłanie przez Krajowy Rejestr Sądowy naszego sprawozdania finansowego do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, co zwolni nas z ponownej wysyłki sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego.

JPK_VDEK – ergonomiczna zmiana w comiesięcznych rozliczeniach z fiskusem

Wprowadzenie dotychczasowego JPK_VAT wiązało się nałożeniem kolejnego względem fiskusa obowiązku na przedsiębiorców. Obecnie każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek wysyłki zarówno deklaracji VAT-7 lub deklaracji VAT-7K, jak i plików JPK_VAT. Co więcej, przedsiębiorcy rozliczający podatek VAT w kwartalnych okresach również zostali zobowiązani do comiesięcznej wysyłki JPK_VAT. Jak słusznie zauważono, plik JPK_VAT dostarcza znacznie bardziej szczegółowych informacji niż wymienione wyżej deklaracje VAT, a co za tym idzie, dublowanie danych przekazywanych fiskusowi może wydawać się zbędne i wiąże się z generowaniem dodatkowych kosztów, które są związane z ich analizą. W związku z tym od pewnego czasu pojawiały się przesłanki o likwidacji obowiązku składania deklaracji VAT. Owocem tego jest właśnie JPK_VDEK (jest to nazwa robocza, która może jeszcze się zmienić), który będzie łączył w sobie dotychczasowy JPK_VAT oraz deklaracje VAT. Poza zmniejszeniem kosztów związanych z analizą informacji podatkowych, przy JPK_VDEK fiskus będzie mógł szybciej i łatwiej weryfikować dane, szybciej reagować na ewentualne nieprawidłowości i… zmniejszyć liczbę kontroli skarbowych.
Podobnie jak JPK_VAT, także JPK_VDEK będzie zestawieniem informacji w formie elektronicznej. Choć jego struktura nie jest jeszcze znana, można przypuszczać, że będzie on zawierał informacje zawarte obecnie przez JPK_VAT oraz dodatkowe pola dostępne w obecnych deklaracjach podatkowych. Są to m.in. informacje na temat wysokości nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu czy dane o kwotach do przeniesienia na miesiąc kolejny.

Rola systemów ERP w ciągu cyfrowych zmian podatkowych

Cyfryzacja w sektorze administracji podatkowej, za sprawą m.in. wyżej opisanych JPK-ów, w ostatnich latach nabrała tempa. Pojawiły się całkiem nowe rozwiązania informatyczne, które znacznie zwiększyły możliwości kontrolne organów podatkowych. Można powiedzieć, że na naszych oczach dokonuje się cyfrowa rewolucja w szeroko rozumianej sferze podatkowej. Rewolucja ta ciągnie za sobą zmiany, z którymi musimy się zmierzyć jako dostawca systemów ERP. Zmiany te następują stosunkowo szybko i intensywnie – a my staramy się spełnić oczekiwania klientów i aktywnie pracować nad każdym niezbędnym narzędziem do obsługi podatkowej – tak, aby klient nie musiał martwić się o właściwe spełnienie nowych przepisów prawa. W przypadku plików JPK – poza samą możliwością spełniania warunku wysyłki danych na serwery Ministerstwa Finansów, zaszywamy w systemach Comarch ERP narzędzia/walidatory, które pozwalają weryfikować poprawność danych bezpośrednio przed wysyłką, istotnie zmniejszając tym samym ryzyko przesłania JPK z błędami czy niedopatrzeniami. 
Zmiany w sferze podatków zmierzają w kierunku dalszej digitalizacji. Ogólnoświatowy trend dąży w kierunku pełnej cyfryzacji na linii państwo – podatnik. Takie jest również założenie dyrektywy unijnej, którą jesteśmy zobowiązani wykonać.

źródło: comarch.pl

Dodaj komentarz