Jesienna promocja na Comarch HRM

Czym jest aplikacja Comarch HRM?

Aplikacja wspierająca pracę działu kadr i płac, umożliwiająca skuteczne zarzadzanie:

 • Planem i czasem pracy,
 • Urlopami i nieobecnościami,
 • Ewidencją delegacjami i szkoleniami,
 • Kwalifikacjami pracowników,
 • Prowadzeniem elastycznego systemu oceny pracowników,
 • Zarządzaniem i publikacją ofert pracy.

Comarch HRM dostępny z poziomu przeglądarki internatowej lub aplikacji mobilnej.

Promocja dla nowych klientów ważna od 15.10.2021 do 31.10.2021 r. – nie łączy się z innymi rabatami.

Dla zainteresowanych ciekawa promocja na wdrożenie.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 52 344 73 26.

Lista funkcjonalność Comarch HRM:

 • lista pracowników wraz z ich danymi personalnymi,
 • osobisty pulpit każdego pracownika,
 • lista kwalifikacji pracowników z możliwością ich edycji,
 • dostęp do przygotowanych w programie kadrowo-płacowym wydruków (np. kwitków wypłat, PIT-ów),
 • plan pracy w układzie 5, 7 i 31-dniowym – możliwość ustalenia planu poprzez kopiowanie, wklejanie lub edycję zaznaczonych dni z weryfikacją 11-godzinnej przerwy w pracy oraz wolnej niedzieli w okresie 4 tygodni,
 • operacje związane z czasem pracy pracownika – odnotowania rzeczywistego czasu pracy według kalendarza, zestawienia lub obecności,
 • import informacji o czasie pracy z pliku tekstowego (RCP),
 • limity urlopowe oraz lista wszystkich nieobecności pracowników,
 • rejestracja nieobecności – planowanie i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych w tym także dla pracowników młodocianych,
 • widok oraz możliwość wydruku grafiku urlopowego współpracowników oraz podwładnych zalogowanego kierownika,
 • funkcja e-nieobecności – czyli możliwość odnotowania przez pracownika nieobecności o charakterze ogólnym, która po dostarczeniu odpowiednich dokumentów zostanie zmieniona z poziomu programu kadrowo-płacowego na np. zwolnienie chorobowe,
 • planowanie i potwierdzanie wyjazdów służbowych (delegacje),
 • ocena okresowa pracownika (samoocena i ocena kierownika) – elastyczne konfigurowanie szablonów ocen, przypisywanie arkuszy ocen do pracowników,
 • zarządzenie ewidencją szkoleń – planowanie, potwierdzanie oraz prezentacja listy szkoleń zrealizowanych przez pracownika,
 • powiadomienie mailowe o zaplanowaniu urlopu, e-nieobecności i delegacji oraz o ich zatwierdzeniu,
 • lista użytkowników z ich podstawowymi danymi
 • uprawnienia pozwalające na przydzielanie dostępu do poszczególnych funkcji w aplikacji,
 • wgląd do historii wykonanych operacji przez poszczególnych Użytkowników,
 • możliwość zweryfikowania informacji związanych z uczestnictwem pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz skorzystanie z wydruków deklaracji związanych z PPK,
 • wprowadzenie planowania, zatwierdzania oraz limitowania pracy zdalnej,
 • umożliwienie wyboru i korzystania z poszczególnych modułów (samoobsługa pracownicza, zarządzanie czasem pracy, rozwój pracownika)
 • możliwość oceny pracownika metodą  OKR (Objectives and Key Results), stanowisk pracy metodą 180 stopni oraz pracownika po okresie próbnym według metody 90 stopni
 • przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego (m.in.  dodawanie i zatwierdzanie wakatów w wybranych przez Użytkownika centrach podległościowych, tworzenie ofert pracy, praktyk i staży)