Fundusze unijne 2014-2020 – pieniądze dla firm na nowe technologie – bezpłatny webinar

Comarch S.A. i Dziennik Gazeta Prawna zapraszają na debatę ekspertów „Perspektywa 2014-2020 – pieniądze dla firm na nowe technologie”.

Odbędzie się ona 29 stycznia 2015r. w formie webinaru. W debacie wezmą udział eksperci m.in. z Ministerstwa Rozwoju RegionalnegoPolskiego Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościBanku Gospodarstwa Krajowego oraz COMARCH S.A.

finansowanie-banner (1)

Najnowsza perspektywa finansowa na lata 2014-2020 przynosi kilka bardzo ważnych zmian z punktu widzenia przedsiębiorców sektora MSP.

Głównym źródłem wsparcia firm będą: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020.

W tym rozdaniu, przede wszystkim z PO IR środki bezzwrotne dla przedsiębiorców mają być na zamawianie w jednostkach naukowych lub samodzielne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Na wdrożenie ich wyników ma być natomiast wsparcie zwrotne – pożyczki, kredyty, inwestycje funduszy podwyższonego ryzyka.

Ponadto dla przedsiębiorców będą dostępne w instytucjach finansowych kredyty, pożyczki i leasing z gwarancjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz poręczenia funduszy poręczeniowych.

Polscy przedsiębiorcy mogą także, pierwszy raz samodzielnie, bez konieczności tworzenia konsorcjów aplikować po środki dostępne w Brukseli z konkursów programu Horyzont 2020.

Akcja edukacyjna Dziennika Gazety Prawnej umożliwi przedsiębiorcom zdobycie kompleksowej wiedzy na temat rodzajów wsparcia, sposobów i metod jego pozyskiwania.

Zapraszamy do rejestracji.