Comarch ERP XL 2016 jest już dostępny!

banner2.jpg_1

Z przyjemnością informujemy, że Comarch ERP XL 2016 jest już dostępny! Wraz z nim otrzymują Państwo aż 917 nowych funkcjonalności.

Warto zaznaczyć, że wiele z nich dotyczy obszarów logistyki, produkcji i księgowości oraz znacząco rozwija ich funkcjonalność m.in. rozszerzono zakres funkcjonalny cenników, rozwinięto obszar rabatowania sprzedaży, a w ramach planowania procesu produkcji stworzono możliwość rozpoczęcia operacji przed zakończeniem poprzedniej.

Na szczególną uwagę zasługują następujące funkcjonalności:

Logistyka:

 • Cenniki sprzedaży jako nagłówki grupujące ceny towarów, umożliwiające zarządzanie cenami oraz ich przygotowanie ze stosownym wyprzedzeniem i przy użyciu szeregu metod kalkulacji i aktualizacji cen.
 • Budżet rabatowy, czyli nowy rodzaj promocji, polegający na oddaniu do dyspozycji Kontrahenta lub Operatora określonej kwoty, którą może on wykorzystać w postaci rabatu.
 • Promocja na zasób towaru, pozwalająca na ustalenie preferencyjnej ceny sprzedaży tylko dla konkretnych dostaw towaru.
 • Maksymalny rabat na karcie Operatora, określający jego prawo do obniżenia ceny na transakcjach sprzedaży poniżej ceny wynikającej z cennika i obowiązujących promocji.
 • Obsługa kolejnych scenariuszy elastycznych promocji pakietowych w zakresie towaru wymaganego w pakiecie, określanie minimalnej ilości różnych towarów z pakietu oraz definiowania progów dla grup towarowych.
 • Funkcjonalność promocji typu „stała cena” została wzbogacona o opcjonalne naliczanie wraz z nią również innych rabatów i promocji oraz o parametryzowaną kontrolę marży minimalnej dla transakcji objętej tym szczególnym rodzajem promocji.
 • Obsługa prawa Operatora do zmiany ceny na potwierdzonym zamówieniu.
 • Możliwość zapisu cenników zakupu dla poszczególnych dostawców, obowiązujących od określonego dnia, na podstawie czego ustalana jest cena towaru na dokumentach zakupowych oraz na zamówieniu i ofercie zakupu.
 • Możliwość zdefiniowania na poziomie kontrahenta oraz zamówienia, jakim dokumentem domyślnie powinno być realizowane zamówienie.
 • Możliwość dodawania załączników w formie linków, bez zbędnego obciążania bazy danych.
 • Import zdjęć oraz innych plików, jako załączników do towarów.
 • Dostosowanie synchronizacji danych Comarch ERP XL z Comarch ERP Mobile Sprzedaż dla nowych funkcjonalności, dotyczących m. in. wizyt oraz zamówień.

Produkcja:

 • Decydowanie o kolejności automatycznego planowania i przeplanowania wybranych zleceń produkcyjnych.
 • Możliwość planowania operacji powiązanych półproduktami tak, aby początek operacji następnej był planowany przed zakończeniem operacji poprzedniej.
 • Nowa metoda przeplanowania pozwalająca na wyszukiwanie terminów operacji zaplanowanych bez względu na jakikolwiek konflikt.
 • Blokowanie wybranych zasobów na zleceniach produkcyjnych zapewniające ich przypisanie do operacji po jej przeplanowaniu.
 • Definiowanie stałego czasu operacji w zależności od przedziału, w jakim mieści się jej planowana ilość.
 • Udostępnienie nowego typu materiału: Produktu ubocznego, na technologii, kosztorysie projektu oraz zleceniu produkcyjnym i harmonogramie projektu. Umożliwienie oznaczenia typu produktu ubocznego i wskazania dla niego kodu niezgodności.
 • Definiowanie zabiegów na operacji w technologii oraz uwzględnianie ich podczas planowania i realizacji zleceń produkcyjnych.
 • Drzewo składników – wyświetlanie i edycja z poziomu karty produktu w technologii całego drzewa wytworzenia produktu, z uwzględnieniem technologii dostarczających półprodukty.
 • Drzewo technologiczne – prezentowanie wszystkich technologii, w których dany produkt jest wytwarzany z poziomu materiału w technologii.
 • Drzewo zastosowań – prezentowanie z poziomu materiału w technologii wszystkich technologii, w których materiał/produkt jest wykorzystywany jako surowiec, materiał pomocniczy lub półprodukt wchodzący.
 • Zmiany ergonomiczne – zapamiętywanie ustawienia filtrów na zakładce: Procesy, zlecenia produkcyjnego; umożliwienie odfiltrowania na zleceniu produkcyjnym rezerwacji materiałowych czyli zaplanowanych surowców, zamienników, produktów, półproduktów i produktów ubocznych.

Księgowość:       

 • Nowe sposoby harmonogramowania księgowań okresowych, pozwalające na podział wskazanej kwoty proporcjonalnie do liczby dni w okresie generacji lub też proporcjonalnie do liczby dni w pierwszym i ostatnim okresie generacji, przy zachowaniu równych rat w pozostałych okresach.
 • Funkcjonalność obustronnej synchronizacji działań na obiektach struktury podległościowej w ramach współpracy z Comarch ERP Optima, umożliwiająca synchronizację struktury podległościowej, przypisania do niej pracowników oraz synchronizację kierowników i zastępców kierowników centrów podległościowych.
 • Udostępnienie zmian wynikających ze zmian w przepisach VAT, między innymi dodanie i obsługa: nowych formularzy VAT-7(15), VAT-7K (9), VAT-7D(6), nowej informacji podsumowującej/korekty informacji podsumowującej VAT-27

 

Business Intelligence – Obszary analityczne:    

 • Dodano przecięcie z wymiarem Firma Struktura Praw we wszystkich kostkach, umożliwiając analizę danych w oparciu o strukturę również w przypadku nie definiowana struktury kosztowej.
 • W związku z podniesieniem wersji projektu kostek OLAP do wersji 2008, na kostkach uzupełnione zostały opisy miar wyliczanych, które do tej pory nie były dostępne. Uzupełniono również brakujące opisy na atrybutach i wymiarach.
 • Dodano przecięcie z wymiarem Projekt dla metryk z grupy Zamówienia oraz Oferty, umożliwiając dodatkową analizę po tym polu.
 • Dodano atrybut operator odpowiedzialny pobierany z dokumentów reklamacji

Business Intelligence – Aplikacje: 

 • Udostępniono możliwość otwierania raportów OLAP w zakresie dat. Mechanizm opiera się o wcześniejszą funkcjonalność „definiuj warunki”.
 • Zoptymalizowano proces weryfikacji skryptów migracyjnych podczas uruchamiania aplikacji Panel Zarządzania, dzięki czemu aplikacja uruchamia się znacznie szybciej oraz pobiera mniej pamięci RAM.

BI Point     

 • Dodano możliwość korzystania z pojedynczych poziomów hierarchii przy budowie raportów – aby analizować hierarchię wystarczy przeciągnąć jeden wymagany poziom.
 • Wykresy na raportach zamieniono na analogiczne jak dashboardach wykresy JavaScript, rozbudowując jednocześnie ich funkcjonalności.
 • Dodano możliwość intuicyjnej zmiany szerokości kolumn za pomocą drag&drop.
 • Raporty – wprowadzono możliwość zmiany nazw miar, wymiarów oraz elementów..
 • Dashboardy – wprowadzono możliwość ustalania interwału czasowego odświeżania zestawienia – opcja wprowadzenia interwału dostępna jest ze ścieżki do raportu.

BI Start:

 • Udostępniono możliwość wykonywania raportów na bazie Optima HR synchronizowanej z bazą ERP XL.4
Powyżej przedstawiono tylko najważniejsze zmiany, jeśli chcesz zobaczyć pełną listę pobierz BROSZURĘ, możesz także skontaktować się z jednym z naszych oddziałów aby przejść na wyższą wersję.