Comarch ERP XL 2016.1 – Nowa wersja!

banner_d6f777b995_d6f777b995.jpg

Comarch erp xl 2016.1. to aż 207 nowych funkcjonalności w tym interaktywne pulpity dashboard.

W najnowszej wersji systemu udostępniono Pulpity Operatora, tzw. Dashboardy, czyli obszary na których każdy z użytkowników ma możliwość dodania skrótów do elementów systemu lub linków do źródeł zewnętrznych. Dashboardy wyposażone zostały w możliwość kreowania własnych pulpitów z obiektami, z których konkretny użytkownik korzysta najczęściej. Udostępnione zostały też tzw. Predefiniowane Pulpity Operatorów, będące dashboardami gotowymi do wykorzystania bez konieczności ich definiowania.

dashboard_f579d40397_f579d40397.jpg

Udostępniono również nowy moduł Comarch ERP XL HR dedykowany do współpracy kadrowo-płacowej. Współpraca opiera się na zasadach identycznych jak obecna współpraca z systemem Comarch ERP Optima Kadry i Płace.

Oprócz tego Comarch ERP XL 2016.1. to:

Logistyka
 • Obsługa promocji do wyczerpania określonej ilości towaru, wartości rabatu, lub wielkości refundowanej przez Producenta, czy też Dostawcę.
 • Możliwość generowana Oferty sprzedaży do wielu dokumentów Ofert zakupu.
 • Opcjonalne ustalanie cen i rabatów na zamówieniu w oparciu o datę wystawienia, lub planowaną datę realizacji zamówienia.
 • Funkcjonalność zmiany rodzaju transakcji na korekcie sprzedaży z Kraj na Podatnikiem jest nabywca.
Produkcja
 • Zapisywanie kalkulacji kosztu jako dokumentu, zawierającego historyczne wartości stawek i kosztów dodatkowych przypisanych do składników kalkulacji, co umożliwia porównanie kosztów kalkulowanych z faktycznie poniesionymi/uzyskanymi.
 • Rejestrowanie awarii lub przestoju zasobu produkcyjnego oraz wykonania odpowiednich działań prowadzących do usunięcia problemów związanych z awarią na zleceniach produkcyjnych, na których występuje dany zasób.
 • Możliwość generowania dokumentów AWD/ZWM bezpośrednio do Zleceń produkcyjnych, Harmonogramów projektów, Zleceń kompletacji i Zleceń dekompletacji.
 • Zmiany ergonomiczne na Planie produkcji – wyróżnienie kolorem oraz możliwość odfiltrowania pozycji „zagrożonych” z powodu braku wystarczającej ilości materiału lub przekroczonego terminu realizacji; możliwość odfiltrowania materiałów, których braki są konieczne do uzupełnienia; usprawnienia w obszarze sekcji z materiałami – sekcja wypełniana podczas podświetlenia wybranej pozycji.
 • Umożliwienie automatycznego przenoszenia daty realizacji elementu zamówienia na pozycję ZP/HPR, gdy zlecenie/harmonogram generowane jest z zamówienia.
 • Udostępnienie opcji przenoszenia na dokument ZP, generowany z ZS/ZW tylko tych pozycji, które mają zdefiniowaną technologię lub wszystkich.
 • Umożliwienie edycji magazynu dla surowca na realizacji zlecenia, gdy na technologii wskazany jest konkretny magazyn.
Księgowość
 • Grupowanie po NIP na VAT-UE/VAT-UEK oraz dodatkowy widok, prezentujący informacje ujęte na VAT-UE/VAT-UEK w ramach danego NIP, wg kontrahentów.
 • Wydruk seryjny dla deklaracji VAT-27 (i korekt).
 • Funkcjonalność liczenia funkcji księgowych/obrotów i sald na podstawie kwot opisu analitycznego dekretów.
 • Wprowadzenie obsługi przelewów celnych za pośrednictwem mechanizmu Webservice.
Wszystkich szerzej zainteresowanych tym tematem zapraszamy do pobrania broszury lub kontaktu z jednym z naszych oddziałów.

Dodaj komentarz