Comarch e-Sprawozdania finansowe

Już ponad 4000 firm przygotowuje sprawozdania finansowe w formie elektronicznej korzystając z aplikacji Comarch e-Sprawozdania. Przedsiębiorców, którzy jeszcze nie podjęli decyzji w jaki sposób wywiążą się z nowego obowiązku, zapraszamy do skorzystania z aplikacji Comarch.

Dlaczego warto wybrać program Comarch e-Sprawozdania?

– zgodność ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów – Oprogramowanie Comarch jest zawsze zgodne z przepisami – czuwa nad tym zespół wykwalifikowanych ekspertów 
– dostęp w chmurze: możesz korzystać zarówno ze stacjonarnej, instalowanej na komputerze wersji programu, jak i z chmurowej – w modelu abonamentowym 
– pełna kompatybilność z innym oprogramowaniem: aplikacja działa niezależnie, a wtedy dane wprowadzasz do niej poprzez stworzony we własnym zakresie integrator lub ręcznie 
– poprawność sprawozdania: aplikacja zawiera dedykowany walidator, który sprawdzi poprawność wygenerowanego sprawozdania-  
– wydruki w aplikacji – dzięki nim sprawozdanie finansowe dla potrzeb wewnętrznych może przyjąć formę papierową lub PDF/DOC

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania możesz tworzyć i edytować poniższe elementy:

– wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
– bilans (oddzielnie aktywa i pasywa) 
– rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym) 
– zestawienie zmian w kapitale własnym 
– rachunek przepływów pieniężnych (w wariancie bezpośrednim lub pośrednim) 
– kalkulacja podatku dochodowego 
– pozostałe noty i objaśnienia

e-Sprawozdania dla Biur Rachunkowych

Zmiany w przepisach to dla biur rachunkowych okazje na pozyskanie nowych klientów – firmy chętnie szukają pomocy w spełnieniu nowych prawnych obowiązków. 

W ramach aplikacji Comarch e-Sprawozdania przygotowana została specjalna oferta dla biura rachunkowego! 

Dzięki naszej aplikacji biuro rachunkowe, będzie mogło w łatwy sposób tworzyć e-Sprawozdania Finansowe oraz co najważniejsze – zarządzać całą dokumentacją sprawozdawczą we wszystkich firmach, które obsługujesz

Posiadając jedną lub dwie licencje na Comarch e-Sprawozdania, możesz obsługiwać dowolną liczbę firm.

Aplikacja do „czytania” e-Sprawozdań Finansowych w formacie XML

Poza wszystkimi niezbędnymi funkcjonalnościami niezbędnymi do tworzenia i zarządzania elektronicznymi sprawozdaniami finansowymi, aplikacja umożliwia „czytanie” innych elektronicznych sprawozdań finansowych. Jest to bardzo istotna funkcja, mając na uwadze, iż obecnie, niemal każde sprawozdanie finansowe przesyłane do KRS, jest tworzone w formacie XML.

Więcej funkcjonalności Comarch e-Sprawozdania

W kolejnych wersjach aplikacji Comarch e-Sprawozdania firma Comarch planuje wdrożyć następujące funkcjonalności : 
– Zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem – możliwość podpisu bezpośrednio z aplikacji; 
– Łatwy dostęp do zatwierdzonych sprawozdań z lat poprzednich; 
– Obsługa kolejnych schematów e-Sprawozdań Finansowych (m.in. sprawozdania skonsolidowane oraz NGO); 
-Możliwość określenia statusu tworzonego sprawozdania finansowego; 
– Tworzenie paczek sprawozdawczych – czyli repozytorium dokumentów związanych ze sprawozdaniem za dany rok m.in. uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdaniem z działalności czy sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta; 
Tworzenie dashboardów z analizą wskaźnikową sprawozdania finansowego; 
– Możliwość exportu szablonu (np. w formie dokumentu MS Excel) danych liczbowych do aplikacji Comarch e-Sprawozdania.