COMARCH E-SPRAWOZDANIA – APLIKACJA DO PEŁNEJ OBSŁUGI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Z przyjemnością informujemy, iż zostało udostępnione narzędzie Comarch e-Sprawozdania, które umożliwia przygotowanie i wysłanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, czyli w formie pliku XML.

Niewątpliwą zaletą aplikacji jest to, iż może ona działać niezależnie i z dowolnym systemem ERP, gdyż możliwe jest ręczne wprowadzanie danych.

W tej wersji aplikacji umożliwiono składanie sprawozdań na wzorach przewidywanych dla dużych i małych jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń, czyli zgodnie z załącznikami nr 1 oraz nr 5 Ustawy o Rachunkowości.

Aplikacja umożliwia utworzenie pełnego sprawozdania finansowego składającego się z:

  • wprowadzenia do sprawozdania finansowego
  • bilansu
  • rachunku zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym)
  • zestawienie zmian w kapitale własnym
  • rachunku przepływów pieniężnych (w wariancie pośrednim lub bezpośrednim)
  • ustrukturyzowanej kalkulacji podatku dochodowego
  • pozostałych not i objaśnień

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania jest płatna wg cennika, jak poniżej:

Cennik Comarch E-Sprawozdania dla Firm Stacjonarne
Comarch ERP Optima 650,00 PLN
Comarch ERP XL1 500,00 PLN
Comarch ERP Altum1 500,00 PLN
Comarch Standalone 1 950,00 PLN

Cennik Comarch E-Sprawozdania dla Biur Rachunkowych

Stacjonarne
Comarch ERP Optima 950,00 PLN
Comarch Standalone
1 950,00 PLN

Do firm korzystających z innych rozwiązań ERP adresujemy wersję „standalone”, która działa jako samodzielna aplikacja.

Jednocześnie informujemy iż w najbliższym czasie aplikacja będzie
systematycznie wzbogacona o nowe funkcjonalności, w tym m.in. o:

  • kolejne wzory sprawozdań finansowych (dla jednostek mikro oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych)
  • zarządzanie podpisami pod sprawozdaniem,
  • możliwość budowy sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni

Ponadto Comarch stale będzie poszerzać zakres integracji z systemami Comarch ERP.