Aplikacja do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych – wideo z Webinaru

Aplikacja Comarch PPK przeznaczona jest do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Jest ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów. Może działać także samodzielnie.

Webinar pokazuje podstawowe funkcjonalności aplikacji:

  • rejestr pracowników i prowadzenie ewidencji pracowników,
  • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK,
  • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK,
  • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek,
  • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych,
  • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych.