Comarch ERP Optima

2024.3.1 Comarch ERP Optima Nowa wersja

2024.3.1 Comarch ERP Optima Nowa wersja już dostępna. Obejmuje zmiany wynikające z publikacji nowych druków podatkowych przez Ministerstwo oraz drobne poprawki.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

  • Wprowadzono możliwość dodania i wysyłki deklaracji CIT-8E(4), IFT-2(10) oraz IFT-2R(10) na formularzach obowiązujących za rok 2023.

Nowości Comarch ERP Optima 2024.3.1, które zasługują na szczególną uwagę:

  • Wprowadzono możliwość bezpośredniej wymiany danych z bankiem PKO Bank Polski (integracja z iPKO biznes, aktywacja usługi Integra ERP);
  • Uproszczono odnotowanie opodatkowania pracownika wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem;
  • Dodano wydruki dla deklaracji ZUS DRA;
  • Umożliwiono dodanie indywidualnego opisu dla podmiotu i grupy kontrahentów na formularzu faktury cyklicznej;
  • Rozszerzono wymianę danych z Krajowym Systemem e-Faktur o import korekty zbiorczej/rabat oraz import i eksport Faktury Sprzedaży wraz z informacją o Odbiorcy i Płatniku, jeżeli podmioty te są inne niż Nabywca.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji 2024.3.1 Comarch ERP Optima: