Comarch ERP XL logo

2024.0 Comarch ERP XL Nowa wersja

2024.0 Comarch ERP XL Nowa wersja. już dostępna!
Dodaliśmy ponad 200 nowych funkcjonalności w różnych obszarach biznesowych.

Szczególną uwagę chcemy zwrócić na wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) – inteligentnego asystenta ChatERP. Jest to wersja beta do rozmów z XL-em, dzięki której można uzyskać pomoc na temat określonych funkcjonalności. Można także zapytać o dane handlowe czy zablokować kontrahentów, których poziom zadłużenia przekroczył określoną kwotę.

Zmiany w księgowości i sprzedaży wynikają z dostosowywania i usprawniania systemu Comarch ERP XL do obsługi KSeF. Szczegółowe informacje i zakres wprowadzonych zmian -> patrz: Nowości i zmiany wersji.

Planowanie produkcji można obecnie realizować w Comarch APS. Utworzony tam harmonogram można przesłać do Comarch ERP XL na zlecenia produkcyjne. Dodatkowo, w samej produkcji, dodano możliwość wskazania na zleceniu produkcyjnym konkretnych zasobów, które powinny być uwzględnione w planowaniu.

W windykacji i faktoringu dodano nowe okna w Comarch Apfino.

Z poziomu Comarch POS można korzystać m.in. z promocji pakietowych i obsługiwać inwentaryzację.

We współpracy z platformą wszystko.pl dodano m.in. nowy edytor HTML w oknie z opisem oferty. Umożliwiono także wysyłanie załączników zapisanych jako link.

Wprowadzone zmiany obejmują także aplikacje współpracujące. Nowości znajdą Państwo m.in. w:

  • Comarch webPOS czyli innowacyjnym module kasy samoobsługowej,
  • Comarch Shipping do wysyłki przesyłek – zintegrowanym obecnie z platformą Apaczka.

Szczegółowy wykaz wszystkich zmian wprowadzonych w 2024.0 Comarch ERP XL można znaleźć pod poniższym linkiem: