Comarch ERP XL logo

2024.0.1 Comarch ERP XL – HF1

2024.0.1 Comarch ERP XL już dostępny HotFix 1!
Producent oprogramowania przygotował zestaw poprawek zgłaszanych do wersji.

Zapraszamy do zaktualizowania Optima ERP XL o pierwszy w tym roku pakiet poprawek HotFix przygotowany przez producenta. Zawiera on między innymi:

  • zestaw 27 poprawek uwzględniający zgłoszenia użytkowników systemu,
  • aktualizację formularza CIT i aktualizację formularzy sprawozdań GUS,
  • aktualizację dla deklaracji PIT-4R i PIT-8AR,
  • poszerzenie integracji z platformą Comarch Apfino w zakresie weryfikacji wiarygodności kontrahenta w wielu bazach danych i rejestrach.

Aktualizacja plików kompilacji jest pierwszym krokiem w celu migracji do wersji 2024.0.x Comarch ERP XL.

Drugim krokiem jest wprowadzenie zmian w obiektach bazodanowych korzystając z Menedżera Baz. Konwersja bazy z wersji 2024.0 do wersji 2024.0.x ogranicza się do wykonania skryptów na bazie danych wykazanych w logu konwersji. Powyższa operacja nie powoduje zmiany wersji bazy danych. Po jej wykonaniu wersją bazy danych nadal będzie wersja 2024.0. Struktura bazy danych również pozostanie bez zmian.

Wersja Systemu Comarch ERP XL 2024.0.1 zawiera pakiet bezpieczeństwa.

Szczegółowy wykaz wszystkich zmian wprowadzonych w 2024.0 Comarch ERP XL można znaleźć pod poniższym linkiem: