Comarch ERP Optima

2024.0.1 Comarch ERP Optima Nowa wersja

2024.0.1 Comarch ERP Optima Nowa wersja już dostępna. Obejmuje prawie 70 nowości i ulepszeń, które poprawiają komfort i szybkość pracy systemu.

2024.0.1 Comarch ERP Optima Nowa wersja umożliwia automatyczne realizowanie zamówień z Comarch e-Sklep oraz wszystko.pl. Pojawiła się możliwość wykonania przeszacowania walut na koniec wybranego miesiąca/kwartału. W module płacowo-kadrowym pojawiła się nowa funkcjonalność naliczania wynagrodzeń z tytułu umowy cywilnoprawnej. Dotyczy ona osób oddelegowanych do pracy za granicę. Wprowadzono automatyczne naliczanie przychodu z tytułu PPK po zwolnieniu pracownika.

To jednak nie wszystko!

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

 • Opcja rozliczania zaliczek bez konieczności wprowadzania Faktur Zaliczkowych na podstawie nowelizacji ustawy o VAT z 16 czerwca 2023 r., art. 106b, ust. 1a i 1b.
 • Deklaracja roczną PIT-4R w wersji 13.
 • W ramach automatycznych aktualizacji we wrześniu dostosowaliśmy wysyłkę i odbiór faktur z Krajowego Systemu e-Faktur do nowej struktury FA(2).

Nowości Comarch ERP Optima 2024.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Przebudowane Informacje bieżące. Od teraz znajdują się w menu Start, pod przyciskiem Informacje o firmie.
 • Udostępniona możliwość przypisania kontrahentowi domyślnego rachunku bankowego dla każdej waluty.
 • Możliwość weryfikacji wiarygodności kontrahenta dzięki integracji z platformą Comarch Apfino.
 • Funkcja automatycznego realizowania zamówień z Comarch e-Sklep oraz wszystko.pl.
 • Możliwość dodanie zdjęcia Operatora. Zdjęcie zostanie zaprezentowane w Comarch e-Sklep jako Opiekun towaru/kontrahenta.
 • Wprowadzona możliwość tłumaczenia jednostek miar wysyłanych do Comarch e-Sklep. 
 • Dodana możliwość udostępniania pakietu Comarch OCR Biura Rachunkowego jego Klientom.
 • Możliwość określenia domyślnych kont księgowych dla różnic kursowych indywidualnie dla każdej firmy.
 • Dodana możliwość wykonania przeszacowania walut na koniec miesiąca/kwartału.
 • Dodana możliwość automatycznego ustawienia odliczeń na Nie dla wszystkich dokumentów dodawanych poprzez Comarch OCR do rejestrów VAT zakupu.
 • Na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych umożliwiony podgląd załączników z Biblioteki Dokumentów.
 • Umożliwione naliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy cywilnoprawnej dla osób oddelegowanych do pracy za granicę.
 • Wprowadzone automatyczne naliczanie przychodu z tytułu PPK po zwolnieniu pracownika i uwzględnianie w deklaracjach pracownika.

Funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0 – Analizy BI:

 • Rozwinięte obszary magazynów i sprzedaży m.in. o uwzględnianie towarów bez sprzedaży i stanu początkowego, datę ostatniej sprzedaży ze stanem magazynowym.
 • Rozwinięty obszar Kadr i Płac m.in. o raporty średnie dla działów.
 • Dodane hierarchie opisów analitycznych w raportach opisów.
 • Zaktualizowany raport otrzymanych i spełnionych świadczeń pieniężnych.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji 2024.0.1 Comarch ERP Optima:

Poniżej link do prezentacji, w której omówione zostały najważniejsze zmiany w programie Comarch ERP Optima 2024.0.1

Producent przygotował dla Państwa także filmy instruktażowe, do obejrzenia których zachęcamy! Omówiono w nich poszczególne zmiany

IIntegracja z KSeF w Comarch ERP Optima – wysyłanie faktur rozliczających zaliczki (film z lektorem)
Comarch ERP Optima – Automatyzacja realizacji zamówień (film z lektorem)
Comarch ERP Optima – Przeszacowanie walut miesięczne/kwartalne (film z lektorem)
Comarch ERP Optima – Indywidualne konta dla różnic kursowych (film z lektorem)
Comarch ERP Optima – Domyślny numer rachunku bankowego dla waluty (film z lektorem)
Comarch ERP Optima – Automatyczne naliczanie przychodu PPK po zwolnieniu pracownika (z lektorem)
Comarch ERP Optima – Oddelegowanie do pracy za granicę dla zleceniobiorców (film z lektorem)