Comarch ERP Optima

2023.2.1 Comarch ERP Optima Nowa wersja

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim możliwość naliczenia deklaracji CIT-8 wraz z załącznikiem CIT/KW na formularzu obowiązującym za rok 2022. W związku ze zmianami w najmie prywatnym udostępniliśmy nowy wzór zaliczki na PIT-28 w Księdze Podatkowej i Księdze Handlowej. Uprościliśmy konfigurację windykacji w integracji z Comarch Apfino i podnieśliśmy ergonomię współpracy z platformą wszystko.pl. Udostępniliśmy również pierwsze standardowe wydruki w formacie Comarch sPrint.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

 • Umożliwiliśmy wyliczenie oraz wysyłkę deklaracji akcyzowej od wyrobów węglowych według nowego wzoru AKC-WW/ AKC-WWn obowiązującego od 01.01.2023 r.
 • Dostosowaliśmy wydruk świadectwa jakości paliw stałych do obowiązujących zmian w przepisach.
 • Wprowadziliśmy możliwość naliczenia deklaracji CIT-8(32) wraz z nowym załącznikiem CIT/KW(3) na formularzu obowiązującym za rok 2022.
 • W związku ze zmianami w najmie prywatnym, który od roku 2023 opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, udostępniliśmy możliwość naliczenia zaliczki na PIT-28 w Księdze Podatkowej i Księdze Handlowej.
 • Zaktualizowaliśmy wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-4R i PIT-8AR do systemu e-Deklaracje.
 • Dodaliśmy filtr informujący o pracownikach podlegających autozapisowi do Pracowniczych Planów Kapitałowych w marcu 2023.

Przypominamy, że w ramach automatycznych aktualizacji w styczniu udostępniliśmy dla Państwa możliwość naliczenia i wysyłki deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PIT-36L(19) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2022.

Nowości Comarch ERP Optima 2023.2.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Umożliwiliśmy założenie konta na platformie Comarch Apfino i podpisanie umowy o windykację z Kaczmarski Inkasso bezpośrednio z poziomu programu Comarch ERP Optima
 • Umożliwiliśmy odczytywanie skanów i zdjęć dokumentów magazynowych na liście Przyjęć Zewnętrznych przy pomocy usługi OCR
 • Udostępniliśmy wydruki w formacie Comarch sPrint dla: Faktur sprzedaży, Paragonów, Wydań zewnętrznych, korekt do tych dokumentów oraz dla Rezerwacji Odbiorcy.
 • Dodaliśmy możliwość wystawienia ofert na platformie wszystko.pl od razu do sprzedaży (z pominięciem szkicu).
 • W konfiguracji wszystko.pl dodaliśmy możliwość wskazania domyślnych warunków dostawy, zwrotów, reklamacji i gwarancji dla nowych ofert.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2023.2.1