1GB miejsca na backup Twoich danych za zero złotych

IBard24 Backup Online to innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu backup Twoich plików jest prosty i bezpieczny jak nigdy dotąd.

IBard24 Backup Online umożliwia sprawne i wygodne archiwizowanie danych. Już teraz zacznij archiwizować swoje zdjęcia, ważne dokumenty, dane adresowe, zestawienia księgowe, raporty, prezentacje, oferty, cenniki, pocztę itp.

Korzyści z używania iBard24 Backup Online

  • obniżenie całkowitych kosztów prowadzenia działalności dzięki nie ponoszeniu nakładów na technologię, infrastrukturę i pracowników oraz ich utrzymanie
  • szybki dostęp do plików na żądanie
  • zmniejszenie ryzyka utraty danych i spełnienie wymogów bezpieczeństwa przechowywania i ochrony informacji
  • efektywne zarządzanie wzrostem zapotrzebowania na miejsce dla danych
  • budowanie archiwum bez dużych nakładów kapitałowych na sprzęt
  • ciągła modernizacja technologii