W pełni zautomatyzowana aplikacja do wysyłki dokumentów sprzedażowych do klienta!

Aplikacja eFaktura przeznaczona jest dla małych i większych przedsiębiorstw.

Ma na celu

  • usprawnić pracę,
  • zredukować koszty i czas związany z tradycyjną wysyłką dokumentów,
  • wyeliminować możliwość niedostarczenia dokumentu.
  • a przede wszystkim jest przyjazna dla środowiska.

Comarch ERP XL

W Comarch ERP XL na kartotece kontrahenta dodajemy atrybut EFAKTURA. Adresy mailowe na który mają być wysyłane faktury w formie elektronicznej (PDF) wskazują Państwo w dowolnym miejscu według własnego uznania – na kartotece kontrahenta lub dodatkowy atrybut EMAIL.

Rys. 1 – Karta kontrahenta, wykorzystanie pola E-Mail
Rys. 2 – Karta kontrahenta, wykorzystanie atrybutu Email

Po dodaniu atrybutu na kontrahencie EFAKTURA zostanie on automatycznie przeniesiony na nowe dokumenty sprzedażowe w momencie ich wygenerowania. Dodatkowo można skonfigurować tak aby na zakładce Atrybuty automatycznie dodawała się grupa wszystkich atrybutów związanych z eFakturą, tj. EFAKTURA, WYSLANO, DUPLIKAT, OSTATNI DUPLIKAT lub użytkownik może dodać dodatkowe atrybuty według potrzeby np. atrybut DUPLIKAT dodajemy w momencie potrzeby wysłania duplikatu.

Aplikacja każdego dnia monitoruje dodane atrybuty i na ich podstawie generuje dokumenty, a następnie wysyła je na wskazany adres mailowy do klienta (aplikacja umożliwia dodanie dowolną ilość adresów e-mailowych).

W momencie wysłania dokumentu na fakturach sprzedażowych w atrybucie WYSLANO uzupełniana jest data i godzina wysłanego e-maila.

Jeżeli klient z jakiś przyczyn życzy sobie aby wysłano duplikat wskazanego dokumentu na atrybucie DUPLIKAT zmieniamy wartość atrybutu na TAK (w momencie uruchomienia usługi aplikacja wyśle duplikat, następnie zmieni atrybut na wartość NIE i uzupełni datę i godzinę ostatniego duplikatu).

Rys. 3 – Dokument, faktura sprzedaży / Atrybut

Aplikacja e-Faktura

Aplikacja eFaktura obsługuje wszystkie typy faktur sprzedażowych.

Rys. 4 – Konfiguracja eFaktury, obsługiwane typy dokumentów
Szablony wydruków

Aplikacja umożliwia wybór szablonów wysyłanych faktur.

Użytkownik ma do dyspozycji: wydruki standardowe lub indywidualnie przygotowane dla Państwa firmy.

Rys. 5 – Konfiguracja eFaktury, lista wyboru szablonu faktury
Treść wysyłanych wiadomości

Zawartość wiadomości mailowych definiują Państwo według własnego uznania dla każdego typu dokumentu.

W treści jak i temacie mogą Państwo umieścić nazwę i NIP kontrahenta, numer dokumentu, kwotę oraz termin płatności, a także dowolny tekst według Państwa uznania.

Rys. 6 – Konfiguracja eFaktury, treść wybranego maila

Adres mailowy z którego mają być wysyłane wiadomości – podają Państwo dowolny, jest on konfigurowany w aplikacja eFaktura.

Harmonogram wysyłanych maili

W harmonogramie zadań definiujemy indywidualne godziny o których mają się generować dokumenty i wysyłać maile.

W przypadku gdy Państwa firma będzie chciała podpisywać elektronicznie faktury, przygotowaliśmy mechanizm który w pierwszym etapie generuje i zapisuje dokumenty do wskazanego miejsca w konfiguracji eFaktury, dzięki temu uprawniony użytkownik ma możliwość podpisania elektronicznie faktury, a następnie w kolejnym etapie podpisane pdf o wyznaczonej godzinie np. 9:00 są wysyłanie w załącznikach do kontrahentów.

Rys. 7 – Konfiguracja eFaktury, definicja miejsca do zapisu i archiwum dokumentów

Na wskazane przez Państwa adresy mailowe codziennie będą wysyłane zestawienia wydrukowanych i wysłanych dokumentów.

Podsumowując aplikacji eFaktura

W dużym stopniu usprawni Państwa pracę oraz przyczynić się może do lepszej płynności finansowej w Państwa firmie.   

Kontakt z nami